در دهه حاضر، همگام با رشد صنعت و تجارت در کشورمان، بهره گیری از ابزارهای مدرن بازاریابی، متداول شده است. رسانه های عمومی، از شبکه های تلویزیونی ملی تا روزنامه های محلی، تجربه های گرانی را از سر گذرانیده اند. در کنار رشد و توسعه رسانه ها، آزانسهای تبلیغاتی نیز به تجربیات با ارزشی دست یافته اند. آگهی دهندگان به عنوان رکن اصلی تبلیغات، آزمون های متعددی را از سر گذرانده اند و از تجربه لازم برای اجرای برنامه های تبلیغاتی برخوردارند. برای فعالیت در حوزه تبلیغات، در سال 81 شرکت ترانه شار با هدف ارائه خدمات کامل تبلیغاتی تاسیس گردید. در این شرکت، باورهایمان را نوشته ایم تا از یادمان نرود. ادعا نمی کنیم به این باورها رسیده ایم، ولی در راه رسیدن به آن هستیم. باورهای ما را بخوانید ... (ادامه)
تمامی حقوق برای شرکت ترانه شار محفوظ است.